För traditionella tillfällen

Vi människor har flera ärvda sätt och traditioner. Oftast har de att göra med vårt kulturarv eller med traditioner gällande släkt och samfund. Matkulturen är en del av vårt kulturarv, som vi har velat vårda via våra äkta traditionella drycker.

Dessa traditionella drycker har en lång historia både i den finska vardagen och festen. Hos oss har dessa traditionella drycker åstadkommit på grund av barndomens härliga smakminnen och av en vilja att kunna skapa en fullkomlig smakupplevelse via moderna produktionsmetoder.